Stosuj różne narkotesty wielorazowe aby wykryć domieszki, ~90% z nich zareaguje mocno z jednym z trzech odczynników, a 95% z jednym z pięciu.