Sprawdź różne narkotesty aby spróbować wykryć domieszki, ~90% z nich zareaguje mocno z jednym z trzech, a 95% z jednym z pięciu testów.